+46 (0) 70 579 31 34 info@soderhult.se

Sonny och Rickard avtackas från kollegorna på Ljunghäll.